frezowanie 3d

Statuetka
Statuetka

Pokal
Statuetka

Osłona głosnika
osłona głosnika

osłona
osłona  głosnika

frezowanie orła
frezowanie orła

orzeł
orzeł

osłona
osłona z teflonu

osłona
osłona

frezowanie formy
frezowanie formy

forma do tacek
forma do tacek

forma do tacek
forma do tacek

uchwyt
Uchwyt z teflonu(prototyp)